Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.

Certifikáty

 
  

 

Vyhlásenie zhody IZOflex

 Vyhlásenie o parametroch IZOFLEX - hadicové izolácie

 Vyhlásenie o parametroch IZOFLEX - pásy

 Potvrdenie o vykonaní skúšok typu - hadicové izolácie + pásy

 

  

 

DoP-VYHLÁSENIE O PARAMETROCH K-FLEX ST-hadicové izolácie 6-25 mm

DoP-VYHLÁSENIE O PARAMETROCH K-FLEX ST-hadicové izolácie 26-50 mm

DoP-VYHLÁSENIE O PARAMETROCH K-FLEX ST pás 3-25 mm 

DoP-VYHLÁSENIE O PARAMETROCH K-FLEX ST pás 26-50 mm

DoP-VYHLÁSENIE O PARAMETROCH K-FLEX ST FRIGO -nekonečné hadice

DoP-VYHLÁSENIE O PARAMETOCH K-FLEX H DUCT (metal) 

DoP-VYHLÁSENIE O PARAMETROCH AL CLAD ST-hadicové izolácie 6-25 mm

DoP-VYHLÁSENIE O PARAMETROCH AL CLAD ST-hadicové izolácie 26-50 mm

DoP-VYHLÁSENIE O PARAMETROCH AL CLAD ST pás 3-25 mm

DoP-VYHLÁSENIE O PARAMETROCH AL CLAD ST pás 26-50 mm

 Ostatné vyhlásenia o parametroch je možné stiahnuť si na stránke výrobcu LÍSOLANTE K-FLEX: www.kflexsystem.com/index.php

 

   Certfikát kvality K-Flex®

 

Karta bezpečnostných údajov_lepidlo K414 podľa ES č.1907/2006

Karta bezpečnostných údajov_čistič KFlex

   Vyhlásenie zhody - SYSTÉM ROCKWOOL PYROROCK 

   Vyhlásenie zhody - SYSTÉM ROCKWOOL CONLIT DUCTROCK

   Vyhlásenie zhody - Rockwool LAROCK 40, 55, 65 ALS + KLIMAFIX

    Vyhlásenie zhody - Rockwool TECHROCK 40,60, 80, 100, 120, 150 ALS

    Vyhlásenie zhody - Rockwool PIPO ALS (potrubné púzdra)

 

    Karta Bezpečnostných údajov - aerosolové lepidlo FOS_STIK