C.R.A. spol. s r.o

Tepelné, chladové, protipožiarne a akustické izolácie 

  NAVÝŠENIE  CIEN  IZOLÁCIÍ  a PRÍSLUŠENSTVA 
K-FLEX
   od 15.04.2024  

K-FLEX, IZOFLEX a ROCKWOOL

C.R.A. spol. s r.o. so sídlom a s obchodnou kanceláriou v Bratislave pôsobí od roku 1990 na slovenskom trhu, ako jedna z prvých spoločnosti zaoberajúca sa tepelno-chladovými izolačnými materiálmi.

K-Flex

K-Flex-Izolácie zo syntetického kaučuku

Medzi najčastejšie používané elastické izolačné materiály patria polyetylén a kaučuk. Polyetylény majú celom dobrú odolnosť voči difúzii vodnej pary. Avšak ich slabou stránkou sú lepené spoje, ktoré sú veľmi slabé a nestabilné, jednak z hľadiska mechanickej odolnosti a výdrže samotného materiálu, ako aj z pohľadu ochrany proti prenikaniu vodnej pary týmto spojom smerom k nižšej teplote. ...

čítať viac

Počas svojho - už viac ako 27 ročného pôsobenia - nadobudla množstvo odborných vedomostí a skúseností zo sveta izolácii a tak dnes môže s hrdosťou konštatovať, že sa zaradila medzi dominantných a popredných dodávateľov.

Izoflex

Polyetylénové izolácie

IZOflex® R sú rúry vyrobené z fyzikálne napeňovaného polyetylénu rôzneho priemeru a hrúbky steny.

IZOflex® sa vyrábajú fyzikálnym napeňovaním LDPE a sú tvorené uzavretou bunkovou štruktúrou.

IZOflex® PS sú pásy z penového polyetylénu zložené z dvoch alebo viacerých vrstiev. Vyrábajú sa z jednoduchých pásov penového polyetylénu spájaním teplom bez použitia lepidiel. ...

čítať viac

S odborným poradenstvom a promptným servisom k spokojnosti zákazníkov  a s rozširujúcim sa sortimentom ponúkaných izolačných materiálov si stále upevňuje svoje miesto na trhu.

STABILNÝ PARNER

DLOHOROČNE SKÚSENOSTI

ŠIROKÁ PALETA OVERENÝCH PRODUKTOV

Rockwool

Izolácie z minerálnej vlny

Izolačné materiály Rockwool sú ekologické, zdravotne nezávadné a certifikované štátnou skúšobňou.

Minerálna vlna Rockwool je tvorená nepočetným množstvom jemných čadičových vlákien a malých dutiniek, v ktorých je uzatvorený vzduch. Vzduch bez pohybu je vynikajúcim izolantom. ...

čítať viac