ROCKWOOL

Izolačné materiály Rockwool sú ekologické, zdravotne nezávadné a certifikované štátnou skúšobňou.

Technické izolácie z minerálnej vlny

  • Technické izolácie - dosky

  • Technické izolácie - rohože

  • Technické izolácie - potrubné púzdra

Stavebné izolácie z minerálnej vlny

  • Izolácie šikmých striech a vnútorných konštrukcií
  • Izolácie plochých striech
  • Izolácie podláh
  • Izolácie fasád (kontaktné, odvetrávané)

Vlastnosti minerálnej vlny

Izolačné materiály Rockwool sú ekologické, zdravotne nezávadné a certifikované štátnou skúšobňou.
Minerálna vlna Rockwool je tvorená nepočetným množstvom jemných čadičových vlákien a malých dutiniek, v ktorých je uzatvorený vzduch. Vzduch bez pohybu je vynikajúcim izolantom. Všeobecne sa dá povedať, že čím sú vzduchové dutiny v izolačnej hmote menšie a čím je ich počet väčší (čo je dané jemnosťou vlákien, tým je väčšia aj izolačná schopnosť kamennej vlny).
Zloženie: kamenná vlna Rockwool sa z prevažnej väčšiny skladá z anorganických vlákien. Tieto vlákna vznikajú tavením vyvretých vulkanických hornín, ktoré majú veľkú odolnosť proti vysokým teplotám. Vlákna sú spojené nízkym množstvom organického spojiva. Vodoodpudivosť materiálu zabezpečuje hydrofobizačný olej.