K-FLEX

Medzi najčastejšie používané elastické izolačné materiály patria polyetylén a kaučuk.

Polyetylény majú celom dobrú odolnosť voči difúzii vodnej pary. Avšak ich slabou stránkou sú lepené spoje, ktoré sú veľmi slabé a nestabilné, jednak z hľadiska mechanickej odolnosti a výdrže samotného materiálu, ako aj z pohľadu ochrany proti prenikaniu vodnej pary týmto spojom smerom k nižšej teplote. V prípade, že vodná para prenikne cez spoj, na chadovom potrubí sa začne kondenzovať voda, alebo sa začne vytvárať námraza, čím použitie tejto izolácie úplne stráca zmysel. U kaučukových izolácií sú lepené spoje na neporovnateľne inej kvalitatívnej úrovni, sú silnejšie a stabilnejšie, takže správne zaizolovaný rozvod je úplne parotesný.

Softwarová podpora

Na bezpečný výpočet potrebnej hrúbky izolácie radu K-FLEX je k dispozícii výpočtový program Kaicalc. Tento program je vhodný pre všetkých, ktorých činnosť je spojená s izolovaním rozvodov, napr. projektantov, montážne firmy. Tento program ponúka okrem výpočtu hrúbky izolácie, aj výpočet povrchovej teploty izolácie, čas zamrznutia média, teplotu rosného bodu, ako aj tepelné straty.

Produktový rad

Hlavný produktový rad výrobkov K-FLEX tvoria izolácie K-FLEX ST, K-FLEX EC, K-FLEX ECO, K-FLEX SOLAR HT, K-FLEX AL CLAD a K-FLEX COLOR, vo forme hadíc, dosiek a nekonečných pásov (aj v samolepiacej úprave), je doplnený sortimentom závesných púzdier a príslušenstva.