Technické listy

Technické izolácie ROCKWOOL

PROTIPOŽIARNY SYSTÉM PYROROCK

Ochrana VZT potrubia proti požiaru z vonkajška. Požiarna odolnosť 30,45 a 60 minút.

Systém protipožiarnej izolácie pravouhlého VZT potrubia pozostáva z izolačných dosiek Techrock 80 ALS, ALS pásky a navarovacích tàňov na kotvenie izolácie. Systém zaisťuje požiarnu odolnosť pri požiari zvonku EI 30 a 45 (minút)pri hrúbke dosky 40 mm, EI 60 (minút) pri hrúbke dosky 60 mm.

Systém požiarnej izolácie kruhového potrubia pozostáva z rohože Larock 65 ALS v hrúbke 40 mm, navarovacích tàňov a ALS pásky - (takýto systém zabezpečuje požiarnu odolnosť EI 30 S a EI 45 S. Pri priemere potrubia nad 500 mm je nutné ovinúť vodorovné potrubie šesťhranným pletivom s ukotvením na tàne. V prípade zabezpečenia protipožiarnej odolnosti EI 60 S sa systém pre kruhové potrubia skladá z rohože na drôtenom pletive PROROX WM 950PL - hrúbky 60 mm.


SYSTÉM CONLIT DUCTROCK

Ochrana pravouhlého VZT potrubia proti požiaru zvonku aj zvnútra. Požiarna odolnosť 60,90 a 120 minút. Systém sa skladá z tuhých izolačných dosiek Conlit Ductrock 60, Conlit Ductrock 90 alebo Conlit Ductrock 120, ktoré sa pripevňujú pomocou navarovacích tàňov. Všetky spoje izolačných dosiek sa zaisťujú pomocou lepidla Conlit Fix a prelepujú ALS páskou.


PIPO ALS

Rezané potrubné púzdra dĺžky 1m, bez povrchovej úpravy alebo s polepom ALS fóliou - Izolovanie potrubných rozvodov. Materiál má triedu reakcie na heň A1 podľa STN EN 13501-1.

Vyrábané v hrúbkach: 25, 30, 40, 50, 60, 80 a 100 mm, s vnútornými priemermi od 21 do 219 mm

Oblasť použitia: Na tepelné izolácie potrubných rozvodov s prevádzkovou teplotou od + 15°C do + 250°C.