K-FLEX ST

Vďaka vysokej hodnote súčiniteľa difúzneho odporu vodných pár (μ ≥ 10000) a veľmi nízkej tepelnej vodivosti λ, patrí K-FLEX ST medzi materiály pre najnáročnejšie použitie.

Materiál je ideálny pre použitie na rozvody chladu, mrazu, klímy (pri správnom nadimenzovaní hrúbky steny izolácie je možné použitie od -200°C ), ako aj pre rozvody sanity a kúrenia (až do +110°C). Používa sa najmä tam, kde je požadovaný vysoký súčiniteľ odporu vodnej pary aby sa tak pri správnom navrhnutí hrúbky steny izolácie predišlo kondenzácii na povrchu chladového rozvodu. Izolácia je dodávaná vo forme hadíc, dosiek a nekonečných pásov (aj samolepiacich), ďalší sortiment tohto typu izolácie sa dodáva pod samostatnými názvami.

Technické dáta materiálu K-FLEX ST

Tepelná vodivosť λ W/(m.K) EN 12667 (DIN 52612) - ENISO 8497 (DIN 52613)

Hrúbka <= 25 mm

-20 °C = 0,031

0 °C = 0,033

+20 °C = 0,035

+40 °C = 0,037

Hrúbka > 25 mm

-20 °C = 0,034

0 °C = 0,036

+20 °C = 0,038

+40 °C = 0,040


Teplotný rozsah

-200 °C* až + 110°C (* po porade s technickým oddelením)


Riziko korózie

EN 13468; pH neutrál (7±1)

Trieda reakcie na oheň

Európska klasifikácia: B, s3, d0 EN 13501-1

Cl 1 I), Brandkennziffer 5.2 (CH), BS 476 Part 6 1989 Cl. 0 (UK) - B1 DIN 4102 (DE), DIN 4102 TEIL 11 (Wand-und Dechendurchführung) NF-FEU 487 (F), M1 (E)

Súčiniteľ odporu proti difúzii vodnej pary µ EN12086 (DIN 52615)

Hrúbka <= 25 mm = μ ≥ 10000

Hrúbka > 25 mm = μ ≥ 7000

* Pre vonkajšie prostredie je nevyhnutné povrchová úprava do 5 dní po inštalácii.