K-FLEX ST FRIGO, EC, ECO

K-FLEX ST prvkom je nové praktické balenie. K-FLEX ST, ale líši sa hodnotou koeficientu difúzie vodnej pary µ ≥ 7000. K-FLEX ECO je ideálna ekologická izolácia, typická svojou zelenou farbou.

K-FLEX ST FRIGO

Väčšina technických parametrov tohoto materiálu sa zhoduje s K-FLEX ST. Prevratným prvkom je nové praktické balenie. Montážna krabica má rozmery 50´50´20 mm, materiál je balený formou nekonečnej hadice v dĺžke až do 50 m (dĺžka hadice je závislá od priemeru materiálu). Z toho vyplýva niekoľko výhod. Jednou z nich je, že pri montáži je možné si presne odrezať potrebnú dĺžku hadice, takže odpadá montážny odpad, šetrí sa čas pri montáži, ako aj materiál potrebný na lepenie priečnych spojov (lepidlo a ukončovacie pásky). Nové praktické balenie určite oceníte aj z hľadiska dobrej skladovateľnosti a jednoduchej manipulácii pri transporte.


K - FLEX EC

Tento materiál má obdobné vlastnosti ako K-FLEX ST, ale líši sa hodnotou koeficientu difúzie vodnej pary µ ≥ 7000. Tento druh izolácie je určený pre menej náročné podmienky, ako vyššie uvedený materiál (tab.). Izolácia je dodávaná len vo forme hadíc.


K - FLEX ECO

K-FLEX ECO je ideálna ekologická izolácia, typická svojou zelenou farbou. Používa sa hlavne tam, kde sú kladené špeciálne bezpečnostné požiadavky (napr. lode, letiská, stanice), ale je vhodná aj na použitie vo verejných budovách (školy, nemocnice, inštitúcie a banky), ako aj v produkčných skladoch potravín a chemikálií. Neobsahuje dioxíny ani halogény a hodnota koeficientu difúzie vodnej pary dosahuje minimálne hodnotu µ ≥ 4000.