IZOflex® DP - Dilatačné Pásy

Dilatačný pás sa používa pre elimináciu tepelnej rozťažnosti hlavne pri montáži podlahového kúrenia a kladení poterov. Trvalo pružná výplň dilatačných medzier znižujúca prenos hluku a tepla z podlahy do zvislej konštrukcie.

POUŽITIE

  • Dilatačný pás sa používa pre elimináciu tepelnej rozťažnosti hlavne pri montáži podlahového kúrenia a kladení poterov.
  • Trvalo pružná výplň dilatačných medzier znižujúca prenos hluku a tepla z podlahy do zvislej konštrukcie.

VLASTNOSTI

Vlastnosť

Objemová hmotnosť (STN 64 5411)
Prírastok indexu krokovej nepriezvučnosti (STN 73 0513)
Nasiakavosť vo vode (STN 64 5421)
Odpor proti stlačeniu (STN 64 5441)
Teplotný rozsah použitia
Tepelná vodivosť (STN EN ISO 8497)

Hodnota

25 - 33
dB
max. 8
min. 29
-40 až +90
0,04

Jednotka

kg.m-3
20
%
kPa
°C
W.m-1.K-1


SORTIMENT A BALENIE - Šírka pásu


Hrúbka 8mm
Hrúbka 10 mm

100 mm
25 m/bal.
25 m/bal.

150 mm
25 m/bal.
25 m/bal.

VÝHODY

  • Trvalo pružný materiál - dilatačný pás prenáša rozmerové zmeny betónového poteru a zabraňuje narušeniu zvislej konštrukcie.

  • Jednoduchá montáž - pás sa prilepí na stenu pomocou samolepiaceho pásika, ktorý je nanesený na zadnej strane dilatačného pása.

  • Zvuková izolácia - dilatačný pás zabraňuje prenosu tzv. "krokového hluku" z podlahy do konštrukcie.

  • Tepelná izolácia - zabraňuje vzniku tepelného mosta medzi podlahou a múrom. Táto vlastnosť je zvlášť dôležitá pri podlahovom kúrení.

  • Ekologicky a hygienicky nezávadný materiál - pri výrobe penového polyetylénu sa nepoužívajú žiadne látky poškodzujúce životné prostredie. Penový polyetylén ani po zabudovaní neuvoľňuje žiadne škodlivé látky.