IZOflex TS - Tesniace Šnúry

IZOflex® TS sú šnúry kruhového prierezu vyrobené z fyzikálne napeňovaného polyetylénu s uzavretovou bunkovou štruktúrou.

Použitie

  • Utesňovanie dilatačných špár v priemyselných podlahách
  • Utesňovanie dynamicky namáhaných špár a prasklín
  • Výplň a utesňovanie špár pri rekonštrukciách a o opravách bytových a nebytových priestorov
  • Výplňová hmota pri tmelení väčších špár (úspora tmelov)

Vlastnosti

Vlastnosť

Objemová zmotnosť (STN 64 5411)
Nasiakavosť vo vode (STN 64 5421)
Odpor proti stlačeniu (STN64 5441)
Teplotný rozsah použitia
Tepelná vodivosť (STN EN ISO 8497)
Stupeň horľavosti

Hodnota

25
max. 8
min. 29
-40 až +90
0,04
C3

Jednotka

Kg.m-3
%
kPa
°C
w/m.K


Farba : Biela, šedá
Balenie: 25 - 50 m/kotúči
Sortiment: 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 50 mm


Vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti - uzavretá bunková štruktúra zaručuje vysoký tepelný odpor vedeniu tepla. Vynikajúca ohybnosť a pružnosť - tesniaca šnúra vhodne zvoleného priemeru utesní špáry rôzneho tvaruVysoká chemická odolnosť (okrem dlhodobého pôsobenia UV žiarenia) - Polyetylén odoláva všetkým bežne dostupným chemikáliam. Avšak je potrebné ho chrániť pred dlhodobým pôsobením UV žiarenia (napr. tmelom alebo náterom)
Ľahká spracovateľnosť a montáž -
Na montáž je potrebné minimálne naradie (ostrý nôž, meter).
Zdravotná a ekologická nezávadnosť - tesniace šnúry sa vyrábajú z ekoligicky nezávadných materiálov a ani po dlhej dobe sa neuvoľňujú žiadne závadné látky.