O NÁS

C.R.A. spol. s r.o. so sídlom a s obchodnou kanceláriou v Bratislave pôsobí od roku 1990 na slovenskom trhu ako jedna z prvých spoločnosti zaoberajúca sa tepelno-chladovými izolačnými materiálmi.

Počas svojho - už viac ako 27 ročného pôsobenia - nadobudla množstvo odborných vedomostí a skúseností zo sveta izolácii a tak dnes môže s hrdosťou konštatovať, že sa zaradila medzi dominantných a popredných dodávateľov. S odborným poradenstvom a promptným servisom k spokojnosti zákazníkov a s rozširujúcim sa sortimentom ponúkaných izolačných materiálov si stále upevňuje svoje miesto na trhu.

C.R.A. spol. s r.o. je prvým a hlavným predajcom kaučukových izolačných materiálov svetovej obchodnej značky K-FLEX od výrobcu L´Isolante K-flex s.r.l. Taliansko určených pre izolovanie rozvodov mrazu, chladu, klímy, kúrenia, sanity, solárnych systémov, VZT potrubia a zvukových izolácii so štandartnými teplotnými rozsahmi od -200 až+150°C.

Nemenej dôležitú oblasť z ponúkaného sortimentu predstavujú technické a stavebné izolačné materiály obchodnej značky IZOFLEX ( PE), ROCKWOOL (minerálna vlna) a ISOVER- Ventilam s pokrytím potrieb izolovania ÚK, sanitárnych rozvodov teplej a studenej vody, VZT, parovodov, protipožiarnych požiadaviek, šikmých striech , fasád atď.