IZOflex R - Trubice

IZOflex® R sú rúry vyrobené z fyzikálne napeňovaného polyetylénu rôzneho priemeru a hrúbky steny.

POUŽITIE

1. tepelná izolácia rozvodov teplej a studenej vody - hr.steny 5, 10 a 15 mm
2. izolácia ústredného kúrenia (90 °C) - hr. steny 15 a 20 mm
3. izolácia rozvodov chladiarenských a klimatizačných zariadení.

VÝHODY IZOLAČNÝCH TRUBÍC IZOflex®

  • Vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti - uzavretá bunková štruktúra zaručuje vysoký tepelný odpor vedeniu tepla.

  • Vysoká chemická odolnosť - polyetylén odoláva všetkým bežne dostupným chamikáliám. Škodlivé je dlhodobé pôsobenie ÚV žiarenia.

  • Ľahká spracovateľnosť a montáž - na montáž je potrebné minimálne náradie (ostrý nôž, meter, šablóna).

  • Zdravotná a ekologická nezávadnosť - Izolačné rúry sa vyrábajú z ekologicky a zdravotne nezávadných materiálov a ani po dlhej dobe neuvoľňujú žiadne závadné látky.


VLASTNOSTI

Vlastnosť

Objemová hmotnosť
Rozmerová stálosť STN 64 5421
Nasiakavosť vo vode STN 64 5421
Teplotný rozsah použitia
Tepelná vodivosť STN EN ISO 8497
Stupeň horľavosti STN 73 0862


Hodnota

25 - 30
%
max. 8
-40 až +90
0,0397 pri 0 °C
C3Jednotka

Kg.m-3
+/- 1,17
%
°C
W/m.K

FARBA:

Tmavosivá

BALENIE:

PE-vrecia, kartónové krabice


SORTIMENT:

hr. steny 5 mm : priemery 12 - 35 mm
hr. steny 10 mm : priemery 12 - 76 mm
hr. steny 15 mm : priemery 12 - 108 mm
hr. steny 20 mm : priemery 18 - 114 mm

Všetky izolačné rúry sú vyrábané v samozhášavej úprave s prídavkom retardéru horenia.