IZOflex PS - Pásy Vrstvené

IZOflex® PS sú pásy z penového polyetylénu zložené z dvoch alebo viacerých vrstiev. Vyrábajú sa z jednoduchých pásov penového polyetylénu spájaním teplom bez použitia lepidiel.

POUŽITIE

  • Tepelná izolácia rúr s priemerom väčším ako 100 mm
  • Tepelná izolácia zásobníkov vody
  • Tepelná a zvuková izolácia vzduchotechnických vedení
  • Zvuková izolácia kanalizačných rúr
  • Tepelná a zvuková izolácia v stavebníctve (podlahy, steny, stropy, strechy)


Výrobky sú určené na použitie v interiéroch, nie je vhodné ich vystavovať v exteriéroch pôsobeniu poveternostných vplyvov (UV žiarenie, dážď,...).


VLASTNOSTI

Vlastnosť

Objemová hmotnosť (STN 64 5411)
Nasiakavosť vo vode (STN 64 5421)
Odpor voči stlačeniu
Teplotný rozsah použitia
Tepelná vodivosť pri 0 °C (STN EN ISO 8497)

Hodnota

28 - 33
max. 8
min. 29
-40 až +90
0,0397

Jednotka

Kg.m-3
%
kPa
°C
W/m.K

SORTIMENT

IZOflex PS - sendviče nepovrstvené
IZOflex PSL-AL - sendviče povrstvené hliníkovou fóliou
IZOflex PSL-PET - sendviče povrstvené reflexnou PET fóliou

Hrúbka pásu

mm
5
10
15
20
25
30

Štand. návin

bm
50
50
25
25
20
20

FARBA

Šedá (s retardérom horenia)
Biela (bez retardéra horenia)

ROZMERY

Šírka: 100 cm
Hrúbka: (štandardne) 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm
(na objednávku) 30 - 50 mm

BALENIE

Hrúbka 5 - 30 mm v kotúčoch
Hrúbka nad 30 mm v platniach 1000 x 2000 mm