IZOflex

IZOflex® R | IZOflex® P | IZOflex® PS | IZOflex® PL,  PSL | IZOflex® DP | IZOflex® TS | IZOflex®

IZOflex® R sú rúry vyrobené z fyzikálne napeňovaného polyetylénu rôzneho priemeru a hrúbky steny.

IZOflex® sa vyrábajú fyzikálnym napeňovaním LDPE a sú tvorené uzavretou bunkovou štruktúrou.

IZOflex® PS sú pásy z penového polyetylénu zložené z dvoch alebo viacerých vrstiev. Vyrábajú sa z jednoduchých pásov penového polyetylénu spájaním teplom bez použitia lepidiel.

IZOflex® R - Trubice
IZOflex® P - Pásy Jednoduché
IZOflex® PS - Pásy Vrstvené
IZOflex® PL a PSL - Pásy Laminované
IZOflex® DP - Dilatačné Pásy
IZOflex® TS - Tesniace Šnúry
IZOflex® - Obaly